Egmont trivsel

Arbejdsmiljø og trivsel

​I Nordisk Film har vi stor fokus på et godt arbejdsmiljø - både det fysiske og psykiske. Har du brug for hjælp eller vejledning, så kan du enten tage fat i din leder, ringe til PFA sundhedslinje, kontakte HR eller kontakte din AMO repræsentant.

AMO i Nordisk Film ledes af en formand, som i henhold til lovgivningen er virksomhedens ledelse eller en person udpeget af ledelsen. Hertil kommer et antal arbejdsmiljøgrupper, som er forsvarligt og relevant i forhold til at dække hele området. Hver enkelt arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsmiljøleder samt en af medarbejderne valgt arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af medarbejderne i det område/selskab, som gruppen dækker, for 2 eller 4 år.

Organisationen lever op til lovkravene iht. organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø, som siger, at organiseringen skal ske i to niveauer.

Alle medlemmer af AMO har gennemført eller er tilmeldt det lovpligtige 3-dages arbejdsmiljøkursus. 

Læs mere om AMO

Hvad laver AMO?

Arbejdsskade

Hjertestarter 

I tilfælde af brand 

PFA Sundhedslinje