Løn sparegris

Løn

Vi ønsker medarbejdere, som er meget tilfredse med deres job, og som motiveres ved deres jobindhold, ved god ledelse og ved at være del af en spændende medievirksomhed. Det betyder, at vi i Nordisk Film arbejder med en bred forståelse af, hvad der skal til for at motivere og belønne dig som medarbejder.

Fastsættelse af løn i Nordisk Film

I Nordisk Film ønsker vi, at vores medarbejdere som udgangspunkt oppebærer markedssvarende løn, men uden at dette forstås som en markedsførende løn. Vi ønsker generelt set at beskæftige medarbejdere, som drives af jobindholdet og af at arbejde for en dynamisk virksomhed med gode kolleger, og ikke af lønpakken. Når en ny medarbejder tilbydes ansættelse, fastsættes lønnen ud fra et eksternt benchmark på tilsvarende stillinger, suppleret med en vurdering af, hvad den specifikke medarbejder bringer til stillingen i form af kompetence og erfaring.

Lønregulering

I forbindelse med den årlige lønevaluering foretages der for hver medarbejder en individuel vurdering i forhold til en eventuel lønregulering. Det betyder, at vi i Nordisk Film ikke har nogen ”automatik” i lønreguleringen – hvor f.eks alle får en lønregulering på 2%.

Den årlige lønreguleringsproces finder sted i april/maj. En eventuel lønregulering sker med virkning pr. 1. maj. 

Her kan du få hjælp

Hvis du har spørgsmål, der vedrører løn, kan du få hjælp på Egmonts direkte telefonnummer hos Azets 4451 8202. Du kan også sende en mail på egmont-dk@azets.com.

Hvis du sender en mail, skal du anføre dit medarbejdernummer i emnefeltet. Du kan finde dit medarbejdernummer på din lønseddel eller via HR Insight under "personlig information" --> "koder"

Azets åbningstid er 9 – 15 alle hverdage.

Lønnen udbetales månedsvis bagud, senest den næstsidste eller sidste hverdag i måneden. Eventuelle rettelser/ændringer indsendes til HR og lønkontoret senest den 10. i hver måned. Ved indlevering af tilføjelser eller rettelser efter ovenstående dato, henlægges disse til næste lønudbetaling.

For selskaber med lønadministration via Egmont Financial Services gælder, at lønsedler fremsendes elektronisk til medarbejderens E-boks.