Egmont DSB erhvervskort

DSB Erhvervskort

DSB Erhvervskort/ WorkPlus som Bruttolønsordning.

DSB Erhvervskort

Som ansat hos Egmont har du mulighed for at bestille et skattefrit årskort til bus, tog og metro og spare op til 50% på din daglige transport. Frist for bestilling er den 15. hver måned, hvis dit kort skal gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.

Du kan beregne din besparelse ved at vælge DSB Erhvervskort via linket her

Bestilling af DSB Erhvervskort 

 • Gå ind på https://www.dsb.dk/dsb-erhverv
 • Tryk på "Log in" i topmenuen og tryk herefter på "Erhvervsportal" 
 • Log ind med brugernavn: 84853518 adgangskode: administration
 • Tryk på "medarbejder" i topmenuen og udfyld formularen. Tryk gem.
 • Administrator godkender din bestilling, hvorefter du modtager en mail med et link, hvor du skal udfylde din rejsedata. Log ind med din e-mail og kode. Brug evt. 'glemt kode'. Når du udfylder din rejsedata, bedes du skrive navnet på det selskab, du er ansat i under 'afdeling'. 
 • Dit DSB Erhvervskort er nu aktiveret. 
 • Download Dot Billetter appen, hvor du kan tilgå kortet 

Størst fordel for dig der rejser mindre end 60 km dagligt

Erhvervskortet er et personligt årskort til offentlig transport mellem hjem og arbejde. Prisen for kortet trækkes månedligt fra din løn før skat efter den såkaldte bruttolønsordning. Skattefordelen + en særlig erhvervsrabat oveni på 11,3 % giver en solid økonomisk besparelse på kortere afstande og i de fleste tilfælde også på mellemlange pendlingsafstande (op til 60 km t/r) - også modregnet et eventuelt mistet kørselsfradrag, da kørselsfradrag ikke samtidigt kan anvendes til samme strækning.

Vælger du at bestille et Erhvervskort, accepterer du samtidig, at din bruttoløn reduceres med månedsprisen på Erhvervskortet de kommende 12 måneder.

I tvivl?

Er du i tvivl om Erhvervskortordningen er en fordel for dig, kan du foretage en personlig prisberegning via skatteberegneren, som du finder på https://www.dsb.dk/erhverv/skatteberegner

Du indtaster blot antal km fra bopæl til arbejde samt antal zoner.

Information til medarbejdere: 

Hvad er Erhvervskort?

Erhvervskortet er som et helt almindeligt årskort til bus, tog og metro – bare meget billigere. Kortet forudbetales af virksomheden og (tilbage)betales af medarbejderes via et månedligt træk i lønnen før skat over 12 måneder. Det giver en skattefordel og en besparelse på op til 50% i forhold til et almindelig månedskort.

Bestilling af Erhvervskort

Bestil DSB Erhvervskort senest den 15. i måneden og det vil være akrtivt i DOT Billetter appen den 1. i kommende måned.

Glemt kort/løbet tør for strøm
Skulle du være så uheldig at løbe tør for strøm eller glemme din mobil, kan du tilmelde dig DSB Plus og ”glemt kort” på DSB Plus. https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/glemt-kort/ 

Glemt kort ordningen betyder at du kan rejse uden dit kort uden at få en Kontrolafgift. Glemt Kort servicen kan benyttes 6 gange på et år. For at tilmelde dig skal du bruge dit stamkortnummer som du kan få oplyst ved at henvende dig på erhvervskort@dsb.dk eller på 70131415 tast 5 for DSB Erhverv.

Det er en god idé at tilmelde sig allerede ved udstedelsen af det første kort/første SMS. 

Opsigelse/fratrædelse/barsel

Kortet kan opsiges efter de 12 måneder med 1 måneds varsel. Ved fratrædelse stopper kortet og restbeløb krediteres til virksomheden.

SKAT
Skattereglerne på området indebærer, at man ikke er berettiget til befordringsfradrag for den samme strækning, som Erhvervskortet dækker.

Privat brug
Erhvervskortet kan benyttes privat i sporadisk omfang.

Ofte stillede spørgsmål

 • Binder jeg mig med Erhvervskortet? Ja, du og arbejdsplads indgår en bruttolønsaftale, som strækker sig over 12 måneder, uden mulighed for pauser ved ferie eller andet fravær. Til gengæld giver DSB 11,3% i erhvervsrabat i forhold til den ordinære pris på et tilsvarende periodekort (erhvervsrabat gælder i hovedstadsområdet). Hertil kommer din individuelle skattebesparelse, som du opnår via bruttoløntrækket (gælder alle) – for nogle betyder det helt op til 50 % i forhold til et privat købt månedskort. 
 • Kan jeg ændre zoner midt i en 12-måneders-periode? Det er muligt at bytte zonenumre inden for det eksisterende antal zoner. Ændring i antallet af zoner inden for bindingsperioden forudsætter flytning af arbejdsplads. Ved flytning af bopæl kan antallet af zoner ikke ændres. Varsel for ændring er d. 15. i en måned med ikrafttrædelse fra d. 1. i næstkommende måned. Ønske om zoneændring sendes til virksomhedens Erhvervskort-administrator. 
 • Skal jeg selv forny mit kort hvert år? Nej – Dit kort fornyes automatisk ved udløb, med mindre du har opsagt ordningen senest d. 15. dag i sidste måned for gyldighed. 
 • Hvor og hvornår kan jeg anvende Erhvervskort? Erhvervskortet kan anvendes døgnet rundt alle ugens dage året rundt. Kortet er primært beregnet til pendling og ture i arbejdstiden, men kan også bruges i anden privat sammenhæng op til 96 ture om året (vejledende).
   
 • Kan jeg have børn med på rejsen, når jeg anvender Erhvervskort? Ja, op til 2 børn under 12 år er gratis i hovedstaden. 
   
 • Beholder man sit Erhvervskort ved fratrædelse? Nej, kortet er købt og betalt af din arbejdsplads og ordningen ophører derfor ved fratrædelse. 
   
 • Hvad sker der, hvis jeg har glemt mit kort på min rejse? Har du glemt dit kort eller mobiltelefon, eller er du løbet tør for batteri, vil du som udgangspunkt modtage en kontrolafgift. Denne vil du dog efterfølgende kunne få nedskrevet til et ekspeditionsgebyr på 150 kr., da du kan bevise, at du på rejsetidspunktet har haft gyldig rejsehjemmel. Tilmeld dig Glemt Kort via DSB Plus og undgå helt afgift og ekspeditionsgebyr de første 6 gange, du har glemt dit kort (gælder kun i s-tog): https://dsbplus.dk/web/faces/public/exo/glemt_kort
 • Hvad gør jeg, hvis jeg skifter mobilnummer/-abonnement? Du kontakter DSB Kundecenter Erhverv – erhvervskort@dsb.dk og beder om registrering af nyt nummer. Varslet er d. 15. i måneden med ikrafttrædelse fra d. 1. i næstkommende måned. 
   
 • Hvad sker der, hvis jeg har slukket min telefon eller er uden for mobildækning ved leveringstidspunktet? Du sender SMS med teksten GENSEND til 1415, hvorefter Erhvervskortet straks gensendes til din mobiltelefon.
   
 • Jeg pendler fra Sverige. Kan jeg benytte mig af ordningen? Nej desværre, Erhvervskortet gælder kun danske togstrækninger.