Skærmbriller

Har du problemer med at læse teksten på din pc, kan du have behov for skærmbriller.

En skærmbrille er en brille, der afviger i styrke og/eller synsfeltkonstruktion fra den almindelige brille, du har eller burde have til privat brug. Skærmbrillen kan derfor ikke benyttes som eller erstatte en almindelig læse- eller afstandsbrille.

Har du problemer med at læse teksten på din pc, og mener du derfor, at du har behov for skærmbriller, kan du efter aftale med din leder kontakte Egmonts rådgiver på skærmbrilleområdet:

Fair Erhvervsoptik

v/Pia Roug Nyeland

Tlf.: 70 203 206

Mobil: 31 22 10 67

Kontakt Pia Roug Nyeland per e-mail.

En erhvervsoptiker vil herefter kontakte dig og træffe aftale om et møde på din arbejdsplads. Her vil det blive vurderet, om du har behov for skærmbriller, og i så tilfælde vil de nødvendige opmålinger blive foretaget, og du modtager en rekvisition på synsprøve/levering af skærmbriller betalt af Egmont.

Det er også muligt at bestille tid online til et besøg af optikeren her.

Efter dit valg kan rekvisitionen udstedes til enten Synoptik eller Dansk Erhvervsoptik (der omfatter en lang række af optikere), som Egmont har indgået aftale med.

Bemærk, at evt. afbud til mødet med erhvervsoptikeren skal ske senest kl. 12.00 dagen før aftalt tid. I modsat fald vil der blive fremsendt faktura for et rådgivningsbesøg (p.t. 650 kr.) samt kørsel og evt. parkering.

Information om Fair Erhvervspolitiks behandling af dine personoplysninger finder du her: