Egmont Rekruttering og search

Rekruttering og search

Ansættelse af en ny medarbejder handler om meget mere end det at besætte et ledigt job. Det handler først og fremmest om at tilføre organisationen nyt talent.

Som leder er det dit ansvar at ansætte og forfremme de rigtige medarbejdere til et ledigt job ud fra krav til faglige kvalifikationer og personlige egenskaber.

HR vil være behjælpelig dels med rekrutteringsadministrationen i PeoplePlace, og dels med sparring og test af spidskandidaterne.

For at overskueliggøre rekrutteringsprocessen er her 8 simple retningslinjer, du skal følge for at sikre en korrekt og succesfuld rekruttering:

  1. Tag en indledende dialog med HR om rekrutteringsprocessen
  2. Udarbejd jobannonce og send til HR
  3. Udfyld personalerekvisition i PeoplePlace
  4. Udarbejd interviewguide til afholdelse af første og anden interviewrunde
  5. Anvend evt. personlighedsanalyse på spidskandidaterne ift. match mellem ønskede og faktiske færdigheder
  6. Tag referencer på spidskandidater
  7. Send kontraktformular til HR
  8. Tjek at alle ansøgere har fået personligt afslag enten på telefon eller på mail gennem PeoplePlace.  

Du er altid velkommen til at kontakte HR, hvis du har brug for yderligere information eller assistance i forbindelse med din rekruttering.

Intern rekruttering
Nordisk Film vægter intern rekruttering højt, da det hjælper os med at fastholde gode medarbejdere og sikrer, at medarbejderne løbende har mulighed for jobudvikling. En anden fordel er, at vi får gode interne kandidater til ledige stillinger – kandidater, der allerede kender kulturen og vores værdier, hvilket sætter dem i stand til at løse deres nye opgaver hurtigere.

Hvad skal du gøre som leder?
Såfremt du som leder har kig på en medarbejder et andet sted i Nordisk Film eller Egmont, som du gerne vil hente til en stilling i din afdeling, har du en forpligtelse til at henvende dig til HR og til vedkommendes leder for at gøre opmærksom på, at du påtænker at kontakte medarbejderen vedrørende et job.  Såfremt medarbejderen er interesseret i at skifte job, kan den nuværende leder ikke modsætte sig et eventuelt kommende jobskifte. Det kan dog i særlige tilfælde være nødvendigt at aftale en overleveringsperiode, så medarbejderen kan afslutte og overlevere sine opgaver på ordentlig vis.

Hvis du modtager en ansøgning fra en intern kandidat til en opslået stilling, skal du i første omgang tage kontakt til HR for at drøfte match mellem medarbejderen og jobbet. I Nordisk Film har vi desuden besluttet at behandle interne ansøgere på samme måde som eksterne ansøgere, hvilket indebærer en begrænset adgang til visse oplysninger. Du må derfor ikke kontakte den nuværende leder for at søge information om medarbejderen. Først når der foreligger en endelig beslutning om at rekruttere den interne kandidat til stillingen, tages der kontakt til vedkommendes nuværende leder. Kandidatens nuværende leder kan ikke modsætte sig, at medarbejderen vælger at skifte job internt. 

LinkedIn search 
Hvis du af forskellige årsager ikke ønsker at slå en stilling op eller står overfor at skulle besætte en stilling med meget specifikke krav, kan vores Talent Acquisition Partner hjælpe dig med at finde potentielle kandidater på Linkedin. I samarbejde udarbejdes en stillingsbeskrivelse, og på baggrund af denne laves der en grundig search på LinkedIn. Herefter får du en pulje af mulige kandidater til gennemsyn.  Når du har identificeret de mest relevante, kontaktes kandidaterne via Linkedin, hvor stillingen samt muligheden for en uforpligtende samtale præsenteres.  Hvis du har brug for hjælp til search, kan du skrive til HR.