Fra opptakene i Drammen

Utsatt innspilling i nord

27.03.2020

Deler av vinteropptakene til «Kampen om Narvik» må utsettes til neste år som følge av den pågående korona-pandemien.

Basert på forlengelsen av påbudene fra norske myndigheter pr tirsdag 24. mars, vil vi ikke kunne gjennomføre våre planlagte opptak i Nord-Norge denne vinteren og alle gjenstående vinteropptak er derfor utsatt til neste år.

Det jobbes fortsatt med en tentativ plan om å fullføre opptakene i og rundt Oslo i perioden april/mai i inneværende år – forutsatt at dette kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, og at myndighetene nedjusterer sine pålegg/påbud bl.a. i forhold til flyreiser og karantenetid for utenlandske statsborgere.

OM FILMEN
April 1940. Den gryende krigen i Europa virker fjern for nordmennene, men verdens øyne er allerede rettet mot Narvik som skiper ut jernmalmen Hitler er avhengig av for å holde det tyske krigsmaskineriet i gang. Natt til 9. april krenkes Norges nøytralitet og tyske soldater går i land. Bykommandanten overgir Narvik uten kamp, men ikke alle er villige til å legge ned våpnene. Et kompani på 200 bevæpnede, norske soldater klarer å bløffe seg ut av byen og tar opp kampen. Blant soldatene finner vi den unge korporalen Gunnar Tofte, som får sin ilddåp i kamp mot de profesjonelle, tyske alpejegerne i fjellene. I Narvik blir Royal Hotell, der hans kone Ingrid Tofte jobber som stuepike og tolk, tyskernes nye hovedkvarter. Fra skyttergraven er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er fiende. Fra den sivile siden er bildet mer komplisert.

FILMFAKTA:
Tittel: Kampen om Narvik
Manus: Christopher Grøndahl
Regi: Erik Skjoldbjærg
Genre: Krigsdrama
Produksjonsselskap: Nordisk Film Production
Produsenter: Aage, Aaberge, Live Bonnevie og John Einar Hagen
Premiere: TBC