webbiografsal

Dansk Reklame Film kompenserer kunder for underleveret reklame

31.01.2018

Nogle få medarbejdere i Dansk Reklame Film har manipuleret med data, så nogle kampagner ikke blev vist som angivet. Det har ført til bortvisning af to personer, ligesom Dansk Reklame Film har overgivet sagen til politiet. Kunderne vil blive kompenseret for 95 mio. kroner. 

Dansk Reklame Film leverer reklamer til en stor del af de danske biografer. I december 2017 blev det opdaget internt, at Dansk Reklame Film siden maj 2013 på en række nationale kampagner har leveret færre kontakter end forudsat. Dansk Reklame Film skulle rettelig have efterleveret de manglende kontakter, men gav i stedet mediebureauer og annoncører information om, at målene var nået. 

Der blev straks igangsat afdækning af forholdene med hjælp fra selskabets revisionsfirma og advokatfirma. 

Undersøgelserne er netop afsluttet og viser, at nogle få medarbejdere har manipuleret data i it-systemet, så underleveringen var skjult. Det har ført til bortvisning af to personer.

Dansk Reklame Film har overgivet sagens materiale til politiet. Dansk Reklame Film vil kompensere de berørte kunder. Underleveringen til kunder, der kan have krav på kompensation, udgør 95 mio. kroner ud af Dansk Reklame Films samlede omsætning på 578 mio. kroner i perioden 2013 til 2017.

Der er afviklet tusinder af kampagner i 246 biografsale med flere daglige filmvisninger, hvilket resulterer i mere end 1,5 mio. forskellige playlister i perioden med op til 30 forskellige reklamebudskaber i hver. I alt kompenseres 945 kampagner. 

Bestyrelsesformand for Dansk Reklame Film og adm. direktør i Nordisk Film Biografer, Asger Flygare Bech-Thomsen, udtaler: 

”Det skete er fuldstændig uacceptabelt. Vores undersøgelser viser, at nogle få medarbejdere har manipuleret data i vores it-system. Det har fået ansættelsesretlige konsekvenser for de involverede, ligesom vi har overgivet materialet til politiet. Vi fokuserer nu på at kompensere kunderne, implementere øgede kontrolsystemer og genoprette tilliden til Dansk Reklame Film.” 

Dansk Reklame Film har orienteret Dansk Annoncørforening om sagen. Dansk Reklame Film vil nu mødes med de berørte mediebureauer og annoncører for at gennemgå det hændte og aftale de praktiske forhold omkring kompensation.