annualreport-2017-web

Egmont förbättrar resultatet och fortsätter investera i framtida tillväxt

21.03.2018

2017 var ett bra år för Egmont, med ökade tittarandelar och starka innehållsproduktioner. Resultatet före skatt ökade med 13 procent till 753 miljoner SEK. 20 uppköp genomfördes i tillväxtföretag. Som affärsdrivande stiftelse investerar Egmont sitt överskott i utveckling av medier och nya tillväxtföretag samt delade under det gångna året ut 124 miljoner SEK för att stödja barn och unga. 

Mediekoncernen Egmont har en solid position inom berättande underhållning och journalistik för tv, film, tidningar och böcker, men företagets utveckling sker i ökande grad också genom ny teknologi och data för att förse den moderna konsumenten med innehåll på nya plattformar. Dessutom pågår en utveckling inom tillväxtområden som gaming, digital marketing services och e-handel som kan kompensera för en pressad tidningsmarknad. 

Under 2017 fortsatte investeringarna i tillväxtföretag, med 20 genomförda uppköp och tillköp. Egmonts andel av omsättningen i icke-konsoliderade tillväxtföretag utgör 2,9 miljarder SEK. Till detta kommer 14,6 miljarder SEK i konsoliderad omsättning. Detta innebär att Egmonts sammanlagda omsättning 2017 var 17,5 miljarder SEK. 

Resultatet före skatt ökade med 13 procent till 753 miljoner SEK. Många faktorer bidrar till resultatet för 2017: ökade tittarandelar för TV 2 i Norge, starka filmproduktioner, god reklamförsäljning, lönsamma tidningar på en marknad med upplagefall, ett medelbra bioår i Danmark och kostnader för investeringar på tillväxtområden.

Egmonts egna kapital uppgår till 8,2 miljarder SEK, och eftersom koncernen är skuldfri finns det därmed kapacitet för betydande investeringar i utveckling och uppköp.

”Jag är stolt över den kreativitet våra medarbetare visar. Vi har gjort utmärkta filmer, levererat framgångsrika tv-produktioner och fantastiska böcker och tidningar. Vi har fokus på data- och teknikanvändning så att vi kan erbjuda våra användare relevanta och användarvänliga tjänster på många plattformar. Samtidigt är jag nöjd med tillväxtföretagens utvecklingstakt inom e-handel, gaming och digital marketing services”, säger Egmonts koncernchef Steffen Kragh.

Höjdpunkter 2017

  • Omsättningen för Egmonts public service-mediehus i Norge, TV 2, har ökat som följd av ett starkt programutbud med nyheter, aktualiteter, underhållning och sport som har lett till en ökad tittarandel. TV 2 flyttade in i helt nya, toppmoderna mediehus i Bergen och Oslo och ökade resurserna för strömningstjänsten TV 2 Sumo betydligt, som är den tjänst som har Norges starkaste omsättning. 
  • Nordisk Film gjorde ett bra resultat inom både film, gaming och biografer. Biograferna i Danmark och Norge sålde sammanlagt nio miljoner biljetter, bland annat till den egenproducerade norska blockbustern Den 12. Mand, och Nordisk Film investerade i fyra nordiska datorspelsföretag.
  • Egmont Publishing hade ett starkt resultat på den utmanande printmarknaden och expanderade inom tillväxtområdena digital marketing services och e-handel. Egmont Publishing satsar stort på e-handel, med en portfölj som i dagsläget innehåller sex nordiska företag. Egmont Publishing är nu majoritetsägare till Bagaren och Kocken/GoShopping och Outnorth.
  • Bokförlagen Lindhardt & Ringhof i Danmark och Cappelen Damm i Norge förstärkte sina positioner inom digitala rättigheter och digitala undervisningsmaterial. Cappelen Damm är Norges största förlag och hade 2017 sin hittills största omsättning. Lindhardt & Ringhof har solida utgivningar och har nu digitaliserat 20 000 boktitlar. 

2017 delade Egmont ut 124 miljoner SEK till utsatta barn och unga i Danmark och Norge samt till filmtalanger (genom Nordisk Film Fonden). En ny strategi och långsiktig målsättning är att alla unga i Danmark i 2030 ska kunna genomgå en gymnasieutbildning. Egmont anordnade sitt första Barntoppmöte 2017, och den årliga Egmont Rapport satte fokus på vad som krävs för att omhändertagna barn och ungdomar ska nå målet att få en gymnasieutbildning. 400 omhändertagna barn är nu inskrivna i signaturprogrammet Lær for Livet, som innebär att de får åka på utbildningsläger och får en personlig mentor. I Norge stöttade Egmont bland annat projektet Læseven, där frivilliga läser högt för barn. Egmont har delat ut 3,8 miljarder SEK sedan 1920.

Nyckeltal i miljoner SEK

2017

2016

Omsättning 14 592 14 770
Resultat före räntor och avskrivningar (EBITDA) 1 532  1 612
Resultat före skatt (EBT) 753 665
Eget kapital 8 166 7 960

 

Ytterligare information:

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs 
+45 296 030 19

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs 
+45 244 074 71

Bilder för pressanvändning:

https://www.egmont.com/media-archive


Egmonts divisioner

 

TV 2
Omsättning: 4 390 (4 239) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 340 (106) miljoner SEK.

TV 2 är Norges största kommersiella mediehus och sänder nyheter, sport och underhållning via nio tv-kanaler samt strömningstjänsten TV 2 Sumo. 2017 hade TV 2 ökande omsättning och ett solitt resultat. TV 2 flyttade 2017 in i två nya, toppmoderna mediehus i Bergen och Oslo, fick ökade tittarandelar och var Norges största tv-kanal för åldersgruppen 20–49. TV 2 samlade bland annat norrmännen genom täckningen av valet till stortinget, produktionen av cykel-VM i Bergen och starka dokumentärer. På huvudkanalen hade programformat som Farmen Kjendis, Skal vi danse och The Voice stor framgång. TV 2 Nyhetskanalen – Norges enda 24-timmars nyhetskanal – var framgångsrik. TV 2 Sumo är Norges största strömningstjänst mätt i omsättning. tv2.no är Norges tredje största kommersiella nyhetssajt med 1,2 miljoner unika besök per dag. TV 2 ansökte 2017 om ett nytt femårsavtal med norska staten om att leverera public service-tv, och ett beslut förväntas under första halvåret 2018. 

 

Nordisk Film
Omsättning: 4 792 (5 022) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 166 (301) miljoner SEK.

Nordisk Film gör film- och tv-serier i Norden, driver biografer i Danmark och Norge och har en betydande verksamhet inom interaktiva datorspel. Nordisk Film presterade bra 2017. Den minskade omsättningen berodde i första hand på att premiären för flera danska storfilmer sköts upp till 2018, vilket innebar att färre danskar lockades till biograferna. Dansk Reklame Film kommer på grund av underleverans av reklamkontakter under perioden 2013–17 att få återbetala kunder, vilket belastade Nordisk Films resultat med 123 miljoner SEK. Om detta räknas bort ligger Nordisk Films driftsresultat för 2017 i nivå med det för 2016. Nordisk Film investerade i fyra nordiska datorspelsföretag, bl.a. svenska Avalanche Studios. De fem danska filmer som sålde bäst 2017 var alla producerade eller medproducerade av Nordisk Film eller företag som delägs av Nordisk Film. I Norge har den Nordisk Film-producerade blockbustern Den 12. Mand sålt över 600 000 biljetter sedan premiären på juldagen. Nordisk Films biografer sålde 5,3 miljoner biljetter i Danmark och 3,7 miljoner biljetter i Norge, och 2018 öppnar Nordisk Film sin första biograf i Sverige. Företaget GoGift levererade en stark underliggande tillväxt inom digitala presentkortslösningar. 

 

Egmont Publishing
Omsättning: 4 866 (5 010) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 318 (377) miljoner SEK.

Egmont Publishing står bakom 700 tidningstitlar i fler än 30 länder, e-handelsföretag och digital marketing services. Egmont Publishing hade en nedgång i omsättning och driftsresultat på grund av tillbakagången för tryckta magasin och tidningar men har fortsatt god lönsamhet. Den digitala magasinplattformen Flipp presterade bra i Norge och Danmark, där Egmont Publishing förväntar sig att kunna skaffa sig en ännu starkare position inom digitalt innehåll under de närmaste åren. En betydande tillväxt skedde inom e-handel och digital marketing services, där huvuddelen av omsättningen dock inte är konsoliderad, eftersom det rör sig om minoritetsäganden. Egmont Publishing har en portfölj med sex nordiska e-handelsföretag – Jollyroom, Fjellsport, Outnorth, Bagaren och Kocken/GoShopping, Med24 och Nicehair – som 2017 omsatte 2,3 miljarder SEK. Egmont Publishing är nu majoritetsägare till Bagaren och Kocken/GoShopping och Outnorth. Egmont Publishing är dessutom delägare i sex nordiska företag inom digital marketing services – Ingager, s360, Very Patchwork, Klintberg Niléhn, KAN och Sempro – som uppvisade ökad omsättning. 

 

Egmont Books
Omsättning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1 274 (1 161) miljoner SEK. 
Resultat utan Cappelen Damm som inte ingår i den konsoliderade redovisningen på grund av internationella redovisningsregler (IFRS):
Omsättning: 460 (419) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 44 (59) miljoner SEK.

Egmont Books består av Norges största förlag, delägda Cappelen Damm, och det danska förlaget, Lindhardt & Ringhof. Båda förlagen ger ut tryckta böcker, ljudböcker, e-böcker och undervisningssystem. Lindhardt & Ringhof gav ut cirka 600 nya boktitlar under 2017 och har dessutom digitaliserat 20 000 titlar. Lindhardt & Ringhofs omsättning ökade, medan driftsresultatet påverkades av planerade digitala investeringar. Förlaget stod bakom flera av årets uppmärksammade böcker av författare som Anne Mette Hancock, Steffen Jacobsen och Sissel-Jo Gazan. Saga Egmont, som ger ut e-böcker och ljudböcker, är nu etablerat i Sverige, Norge och Tyskland och planerar ytterligare expansion i Europa 2018. Norges största förlag, Cappelen Damm, hade rekordomsättning, med utgivning av över 1 500 nya boktitlar och är sammantaget marknadsledande i Norge, med författare som Roy Jacobsen, Lars Saabye Christensen och Dan Brown. Cappelen Damm stärkte sin position genom uppköp av tre förlag: Font, Fontini och Arneberg.

 

Allmännyttig verksamhet
Egmont är en affärsdrivande stiftelse där delar av mediekoncernens vinst går till att stödja utsatta barn och ungdomar samt filmtalanger, medan det övriga överskottet återinvesteras i utvecklingen av mediekoncernen. Huvudaktiviteterna sker i Danmark, men utdelningarna i Norge har ökat. Sedan 1920 har det delats ut 3,8 miljarder SEK omräknat i dagens penningvärde. 2017 delade Egmont ut 124 miljoner kronor, varav Nordisk Film Fonden delade ut 6,5 miljoner SEK. En ny allmännyttig strategi för 2017–21 har målet att alla ungdomar i Danmark i 2030 ska kunna genomgå en gymnasieutbildning. 400 omhändertagna barn är nu inskrivna i signaturprogrammet Lær for Livet, som innebär att de får åka på utbildningsläger och får en personlig mentor. I april 2017 anordnade Egmont sitt första Barntoppmöte, där 30 omhändertagna barn och ungdomar fick komma med förslag på vad som behövs för att förbättra deras lärande och livschanser. Den årliga Egmont Rapport för 2017 satte fokus på vad som krävs för att omhändertagna barn och ungdomar ska nå målet att få en gymnasieutbildning och därmed en god start på ett bra liv. Ett partnerskap med Red Barnet Ungdom innebär att 120 studiecaféer kan inrättas över hela Danmark, där 5 000 utsatta barn och unga med problem i skolan, arbetslivet och socialt kan få mer motivation för skollivet. Genom ett partnerskap med Efterskoleforeningen kan fler unga från låginkomstfamiljer få tillgång till fritidsverksamhet efter skolan. I Norge stöttade Egmont bland annat projektet Læseven, där frivilliga läser högt för barn. 2017 skickade Nordisk Film Fonden 59 filmtalanger ut i världen genom sina resestipendier och delade ut 1,3 miljoner SEK - sin största enskilda donation någonsin som ska säkra fler visuella effekter i talangfilm.