vognmagergade-fotografmartin-lind-887-499

Egmont levererar solitt resultat

14.03.2017

Med vinsttillväxt i tre av fyra divisioner och en omsättning på 14,8 miljarder SEK levererade mediekoncernen Egmont ett solitt resultat 2016. Egmont har visat digital tillväxt och framgång i nya affärer som en del av strategin ”Grow with the Modern Consumer”. Resultatet på 665 miljoner SEK kännetecknas av tillväxtinvesteringar och ökade innehållskostnader. Egmont delade ut 123 miljoner SEK för att hjälpa barn och ungdomar samt för att stödja filmtalanger.

Egmonts omsättning utgjorde 14,8 miljarder SEK under 2016 och den organiska tillväxten i lokal valuta var 364 miljoner SEK. Härtill kommer 2,4 miljarder SEK i icke-konsoliderad omsättning till följd av delägda bolag inom bland annat tillväxtområden som e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Egmonts sammanlagda affärsverksamhet utgjorde därmed reellt upp till 17,2 miljarder SEK.

Divisionerna Nordisk Film, Egmont Publishing och Egmont Books uppnådde vinsttillväxt. TV 2 i Norge levererade en bra kommersiell utveckling och fortsatte sin betydande digitala tillväxt, men högre kostnader för sporträttigheter och en ny framtidssäkrad organisation påverkade divisionens resultat. Samtliga fyra divisioner fortsatte att utveckla verksamheten efter ett mer digitalt konsumentbeteende. Rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (EBITDA) var 1 612 miljoner SEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 665 miljoner SEK.

”Jag är glad över att vi levererar ett solitt resultat samtidigt som vi investerar i framtidens mediemarknad. Vår strategi ”Grow with the Modern Consumer” fokuserar på att Egmont i högre utsträckning ska bli ett företag där det finns konvergens mellan medieinnehåll, konsumentbeteende och teknik. Vi stärker innehållsdelen av vår kärnverksamhet inom tv, film, tidningar och böcker. Vi investerar i nya affärsområden med hög tillväxt som e-handel, spel och digitala marknadsföringstjänster. Vi använder teknik för att stärka våra prenumerationsmodeller och öka de direkta kundrelationerna”, säger Egmonts koncernchef Steffen Kragh.

Huvudpunkter från Egmonts divisioner:

  • TV 2 såg en tittarökning tack vare starka program och stod bakom de mest sedda kanalerna i målgruppen 20–49 år. Streamingtjänsten TV 2 Sumo och teknikföretaget Vimond presterade en markant tillväxt.
  • Nordisk Film hade en rekordomsättning och stod bakom en rad kommersiella och konstnärliga filmframgångar, där både den danska filmen Under sanden och den svenska samproduktionen En man som heter Ove nominerades till Oscar-statyetter. Biograferna i Danmark och Norge sålde totalt 9,7 miljoner biljetter och försäljningen av PlayStation 4 i Norden översteg förväntningarna.
  • Egmont Publishings tidnings- och tidskriftsverksamhet levererade starka resultat på en i övrigt vikande marknad, samtidigt som bland annat den ryska verksamheten såldes på grund av ny lagstiftning. Portföljen av digitala marknadsföringstjänster och e-handelsbolag ökade ytterligare.
  • Bokförlagen Lindhardt og Ringhof och Cappelen Damm gav ut framstående böcker och stärkte sin ledande position inom e-böcker och ljudböcker genom förvärv och digital utveckling.

”Journalistik, drama och underhållning i tv, film och på papper utgör fortsatt kärnan i Egmont, men vi blir i ökande grad också ett teknikföretag eftersom innehåll och teknik går hand i hand på mediemarknaden. Som en affärsdrivande stiftelse investerar vi långsiktigt för att utveckla verksamheten och delar ut 123 miljoner SEK årligen till utsatta barn och ungdomar samt filmtalanger”, säger Steffen Kragh.

Egmonts egna kapital uppgår till 7 960 miljoner SEK under 2016 och soliditeten är 51 procent. Egmont har inga skulder.

Under 2016 delade Egmont ut 123 miljoner SEK till projekt med speciellt fokus på utsatta barn och ungdomar samt filmtalanger genom Nordisk Film Fonden. Under året fokuserade Egmont bland annat på de allra yngsta barnen. 2016 års utgåva av Egmont Rapporten dokumenterade att det är de första 1 000 dagarna i ett barns liv som avgör hur barnet klarar sig senare i livet. Egmont öronmärkte också 38 miljoner SEK över två år till en riktad insats för flyktingbarn. Genom signaturprojektet Lär för livet har cirka 300 omhändertagna barn och ungdomar fram till i dag deltagit i intensiva sommarskolor i lägerformat och fått personliga mentorer. Sammanlagt har Egmont delat ut 3,5 miljarder SEK sedan 1920.

 

Nyckeltal i mn SEK

2016

2015

Omsättning 14 770 14 739
Resultat före räntor och avskrivningar (EBITDA) 1 612 1 777
Resultat före skatt (EBT) 665 950
Eget kapital 7 960 6 937


Ytterligare information:


Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 296 030 19

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 244 074 71

 

Bilder för pressanvändning:
Link til pressebilleder