egmont-banner-annualreport-1200x450

Egmonts bästa år någonsin

23.03.2015

Mediekoncernen Egmont hade sitt bästa år någonsin 2014. Omsättningen ökade med 10 procent till 14,1 miljarder kr. Rekordresultatet före skatt är 1,2 miljarder kr – en ökning jämfört med föregående år på 36 procent. Nyckeln till detta är ett starkt innehåll och en teknisk utveckling som för ut Egmont på nya medieplattformar. Under 2014 delade Egmont ut 100 miljoner kr för att hjälpa barn och ungdomar. 

2014 blev det bästa året i Egmonts 136 år långa historia. Alla Egmonts affärsområden nådde kommersiella framgångar: TV 2 i Norge ökade bland annat tittarandelen och antalet abonnenter, Egmont Publishing tog marknadsandelar och fick ut synergier genom divisionssamgående, Nordisk Film slog försäljningsrekord, bokförlagen presenterade ett starkt år, och även det intensiva fokuset på digital utveckling och innovation gav tillväxt. 58 procent av Egmonts omsättning kommer nu från skärmbaserade medier.  

Omsättningen ökade till 14,1 miljarder kr. 2014 – en framgång på 10 procent. På grund av ändrade IFRS redovisningsprinciper räknas Egmonts andel av omsättningen i joint venture-bolag inte längre med i omsättningen. Den totala omsättningen med joint venture-bolagen medräknade uppgår till 15,4 miljarder kr.  

Rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (EBITDA) ökade med 35 procent till rekordnivån 2 153 miljoner kr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 1 158 miljoner kr jämfört med 853 miljoner kr under 2013 – en ökning på 36 procent. I resultatet ingår totalt 91 miljoner kr i positiv nettoeffekt av en pensionsomläggning i TV 2 samt extraordinära nedskrivningar av immateriella rättigheter.

”Vi är stolta över att vi ökar omsättningen med 10 procent och levererar det bästa resultatet någonsin. Vi anpassar oss till de nya konsumtionsmönstren på en utmanande mediemarknad och fortsätter utvecklingen av teknik och innehåll som stärker vår verksamhet. Våra skärmbaserade medier har vuxit ytterligare och utgör nu 58 procent av Egmonts omsättning. 650 medarbetare arbetar med teknik och digital verksamhet, och de har, tillsammans sina 5 700 övriga kollegor, alla gjort en exceptionell insats och skapat unika produkter,” säger koncernchef Steffen Kragh.  

Alla Egmonts divisioner hade framgång i den underliggande driften. TV 2 Norges åtta tv-kanaler nådde stora framgångar med bl a sportevenemang som OS i Sochi och fotbolls-VM i Brasilien. TV 2:s streamingtjänst, Sumo, upplevde rekordtillväxt. TV 2 är nu Norges största tv-kanal för 20-49-åringar och det största multimediehuset i Norge mätt på daglig tidsförbrukning. TV 2 hade en tillväxt på 66 procent på mobila plattformar.  

Nordisk Film stod bakom en rad filmsuccéer, biograferna stärkte sina marknadsandelar i Norge och Danmark, och PlayStation 4 hade rekordförsäljning, samtidigt som den digitala verksamheten stärktes i och med köpet av Gavekortet.dk och bildandet av Airmagine som digitaliserar reklammarknaden på Köpenhamns flygplats.  

Egmont Publishing ökade sin marknadsandel på en utmanande marknad. I Sverige köptes Forma Publishing och här, liksom i Danmark, är Egmont näst största tidskriftsutgivaren, medan den norska verksamheten är marknadsledande. I de engelskspråkiga länderna nåddes stora framgångar med Minecraft. I Ryssland och Ukraina påverkades Egmont Publishing negativt av de aktuella samhällskriserna, men dessa marknader utgör emellertid endast 5 procent av Egmont Publishings aktiviteter.

Bokförlagen Lindhardt og Ringhof i Danmark och Cappelen Damm i Norge levererade tillväxt och utmärkta resultat tack vare en rad starka titlar, rekordförsäljning av skolböcker och försäljningsökningar inom området för digitala undervisningsmaterial.  

”Vår strategi är att investera i innehåll och teknik. Tekniska innovationer har effektiviserat våra produktionsprocesser och gjort att vi kommit närmare konsumenterna på de många nya plattformarna. Nyckeln till konsumenternas gunst är att skapa attraktiva filmer, journalistik, litteratur och underhållning, men att inte bara möta dem via de klassiska formaten, utan också vara tillgänglig på deras mobila enheter,” säger Steffen Kragh.  

Egmonts egna kapital uppgår till 6674 miljoner kr under 2014, och soliditeten är 45,4 procent. Egmont har inga skulder.  

Under 2014 delade Egmont ut 100 miljoner kr till projekt som riktar sig till utsatta barn och ungdomar och hjälper dem att hantera livskriser som exempelvis sorg och skilsmässa samt till signaturprojektet Lära för Livet. Under 2014 deltog etthundra omhändertagna barn och ungdomar i intensiva sommarskolor i lägerformat där de fick personliga mentorer som hjälp att rusta dem för att skaffa sig en utbildning. Sammanlagt har Egmont delat ut 3,1 miljarder kr sedan 1920. 

Nyckeltal i milj SEK20142013Ökning
Omsättning14.11112.773+10 %
Resultat före räntor och avskrivningar (EBITDA)
2.1531.595+35 %
Resultat före räntor  (EBIT)1.193883+35 %
Resultat före skatt (EBT)1.158853+36 %
Obs: Från den 1 januari 2014 är det enligt de internationella redovisningsreglerna (IFRS)
inte längre tillåtet att medräkna omsättningen från joint venture-bolag pro-rata
(t.ex. för Egmont Norges ledande bokförlag Cappelen Damm). Jämförande siffror för 2013 är
justerade.


Ytterligare information:  

Jesper Eising
Head of Press
Communications & Public Affairs
+45 29603019  

Line Aarsland
Vice President
Communications & Public Affairs
+45 24407471