webstill-20fra-20zombiehagen

Én million kroner skal skabe fantastiske effekter i fremtidens film

29.11.2017

Med en historisk stor uddeling på én million kroner til Filmtalent, sætter Nordisk Film Fonden fokus på visuelle effekter i talentfilm. Fremtidens filmfolk får nu mulighed for at bruge nye, avancerede teknologier i deres film.

Vi kommer til at se mange flere magiske universer, fremtidsscenarier, flyvende biler og eksplosioner i danske talentfilm fremover. Nordisk Film Fonden støtter nu produktion af visuelle effekter i fremtidens danske film med én million kroner. Det er fondens hidtil største uddeling af projektmidler. 

Donationen går til Filmtalent, som vil etablere visual effects-afdelinger på landets fire filmværksteder og oprette en særlig pulje, hvor filmskaberne kan ansøge om tilskud til at inddrage nye avancerede teknologier i deres talentfilm. Dermed bliver det muligt for morgendagens filmskabere at realisere mere ambitiøse og fantasifulde filmfortællinger. 

”Det er en udbredt opfattelse blandt unge filmskabere, at det er for kompliceret og dyrt at producere visuelle effekter, og derfor afskrives den type ideer nærmest inden de kommer på tegnebrættet. Det vil vi gerne ændre på. De kommende filmskabere skal have adgang til de nyeste teknologier, så vi kan få flere modige og nytænkende fortællinger i fremtidens danske film”, siger direktør for Filmtalent, Signe Lund Juhler, som glæder sig over meldingen fra Nordisk Film Fonden.

”Vi er stolte over, at Nordisk Film Fonden har valgt at give os den største uddeling i deres historie og ser det som en stor anerkendelse af vores arbejde med at udvikle filmtalenter i hele Danmark.” 

Nordisk Film Fonden uddeler hvert år i alt knap fem millioner kroner, som skal styrke talenterne og vækstlaget i dansk film. Med den historisk store enkeltdonation på én million kroner vil manuskriptforfattere, instruktører og producere i fremtiden kunne indtænke visuelle effekter og nye teknologier i deres fortællinger på et helt andet niveau end tidligere. 

”Visuelle effekter er blevet en afgørende del af den moderne filmfortælling. Teknologien skaber mange nye muligheder for at fortælle spændende og gribende historier, der udfordrer og engagerer et bredt publikum. Derfor har filmbranchen brug for filmproducere, der har erfaring med at arbejde med visuelle effekter, og grafikere med produktionserfaring. Filmproduktioner, som befinder sig i grænselandet mellem fuld animation og live-action, er stort set ikke eksisterende når det kommer til vækstlagets film. Udviklingen er gået i stå, men  det laver vi om på nu,” siger Allan Mathson Hansen, der er adm. direktør for Nordisk Film, på vegne af Nordisk Film Fonden.

Filmtalent vil drive projektet sammen med landets fire Filmværksteder i et tæt samarbejde med relevante erhverv og uddannelsesinstitutioner. Det skal sikre et højt kvalitetsniveau og en kobling til det etablerede erhvervsliv.

Projektet løber over de næste to år, og det er målet at støtte over 30 talentfilm. Hertil kommer at de tekniske og kunstneriske hold for de støttede talentfilm introduceres for nye avancerede teknologier; visual effects-grafikere indgår i mentorerede praktikforløb med en professionel supervisor; samt at producere fra hele landet lærer at lægge budgetter og produktionsplaner for produktion af visuelle effekter.

Foto: Framegrab fra “Zombiehagen". Brugt med tilladelse fra Jonas Ussing

Fakta
Filmtalent er hovedorganisation for de fire filmværksteder i København, Aarhus, Odense og Viborg. Filmværkstederne bidrager til fornyelsen af talentmassen til dansk film. Filmværkstederne giver opkommende filmskabere praktisk og branchenær erfaring med filmproduktion ved at uddele støtte i form af professionelt udstyr, små kontantbeløb og professionel sparring. 

Nordisk Film Fonden har bidraget til udviklingen i den danske filmbranche gennem de seneste 20 år. Fonden hjælper unge talenter ud i verden ved hjælp af legatportionerne Store- og Lille Isbjørn. Derudover yder fonden støtte til projekter med fokus på talentudvikling og som øger innovationskraften i filmbranchen. Nordisk Film Fonden står blandt andet bag Isbjørnens Forfattercamp og PICTURE THIS. Nordisk Film Fonden er den eneste almennyttige fond i Danmark rettet mod den danske filmbranche, og har en årlig bevilling på knap fem mio. kroner.