Gruppebilde

EU satser på norsk klimateknologi. 

30.08.2022

Green Producers Tool har mottatt millionstøtte fra EU for å kunne utvide tilbudet til det nordiske markedet, og Nordisk Film Production er i gang med å teste klima-verktøyet.

Green Producers Tool, klimaverktøyet som måler og tilrettelegger for kutt av klimagassutslipp i produksjoner i kultursektoren, har mottatt millionstøtte fra EU for å kunne utvide tilbudet til det nordiske markedet. Verktøyet skal bidra til at kultursektoren når målene i Parisavtalen om 55% kutt innen 2030.


Green Producers Tool har vært i utvikling siden januar 2021 i et samarbeid mellom filmselskapet Babusjka AS, Den Norske Opera & Ballet, Strix, Øyafestivalen, Virke, Innocode, CICERO og Norges Forskningsråd.

For tilpasning til det nordiske markedet etablerer Green Producers Tool et kontor i København, og det rulles ut prosjekter i samarbeid med musikkfestivalene Tinderbox og NorthSide i Danmark samt Nordisk Film Production i Norge, Sverige og Danmark.

- Nordisk Film Production er svært stolte av å være en del av dette prosjektet. Vi har fulgt utviklingen av GPT nøye. GPT er mer enn en klimakalkulator, og verktøyet gir deg både oversikt og grunnlag for å kunne ta gode klimavalg. At vi nå selv er en del av det, gir oss mulighet til bidra inn i arbeidet med å sikre en god tilpasning for det nordiske markedet, sier produsent i Nordisk Film Production, Vibeke Ringen.

For en hvilken som helst sektor er det enklere å kutte klimagassutslipp når man vet hvilke utslipp man har. - Ved at enkeltaktører i forskjellige deler av kultursektoren nå skal kartlegge utslippene sine, får de kunnskap om hvordan de kan reduseres. Samarbeid åpner også opp for å dele erfaringer på tvers. Kultursektoren når ut til mange, og vi håper at flere i samfunnet kan bli inspirert til endring gjennom deres arbeid, sier Borgar Aamaas, seniorforsker ved CICERO.

28. september lanseres første versjon av Green Producers Tool. Alle som ønsker å måle egne avtrykk, og bidra til reduksjon av kultursektorens klima-avtrykk, kan bli medlem i Green Producers Club og få tilgang.

Blant medlemmene av Green Producer's Club finner man i tillegg til Nordisk Film Production blant annet: STRIX, ØYAFESTIVALEN, DEN NORSKE OPERA & BALETT, BABUSJKA og BÅDE OG FILM.

Les oppslag i Kampanje her: