Egmont Health

PFA Helbredssikring

Nordisk Film ønsker at hjælpe dig til hurtigst muligt at komme igennem en sygdomsperiode, der kræver hospitalsbehandling, eventuelt med efterfølgende genoptræning.

Sygdom er altid ubehagelig for den, der bliver ramt, og ofte går det også ud over familie, venner og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt for alle, at du kan komme hurtigt i gang med undersøgelse og behandling. 

Hvem er dækket? 

Alle medarbejdere er dækket, medmindre man har valgt at give afkald på pensionsordning eller er timelønnet omfattet af særlig overenskomst.  

PFA Helbredsikring er et personalegode og betales af Egmont.

Du har mulighed for at købe en PFA Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever og dine børn mellem 0-21 år, så de har mulighed for at få den samme hurtige behandling. Forsikringen til din ægtefælle eller samlever betales en gang årligt via Betalingsservice, og Helbredssikring til dine børn betales ud af dit månedlige pensionsbidrag. Se mere her

Læs mere om Helbredssikring på pfa.dk og på mitpfa.dk i dine pensionsvilkår, under afsnittet ”Særlige pensionsvilkår for PFA Helbredssikring”, hvor de detaljerede betingelser for din PFA Helbredsikring er beskrevet.