Personvern - denstorsteforbrytelsen.no

1 Introduksjon

1.1 Når du besøker vår hjemmeside vil vi innsamle og behandle personopplysninger om deg, herunder blant annet lokasjonsdata, cookies og IP-adresse. Vi har nedenfor beskrevet hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi behandler dem og rettsgrunnlaget, samt dine rettigheter i denne forbindelse.

2 Dataansvarlig

2.1 Nordisk Film Distribusjon AS, Nydalsveien 12a, 0484 Oslo (Org.no 993 045 322), er den dataansvarlige. Det betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

3  Formål og grunnlag for innsamling og behandling enav personopplysninger

Når du besøker dette nettstedet samles det inn informasjon om deg som bruker av nettstedet, inkludert cookie identifikatorer, IP-adresse, og enhets identifikatorer (mobiltelefon nettbrett, desktop), samt lokasjonsdata, kundeforhold.

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger innsamles og behandles i overensstemmelse med de[t] formål som er angitt her:
(a) For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha
(b) dersom du samtykker til statistikk-cookies anvender vi dine personopplysninger til å regulere funksjonen på hjemmesiden, samt at vi videresender opplysninger om deg til tredjeparter, herunder IP-adresse, til samarbeidspartnere, for eksempel Google Campaign Manager og Google Analytics, til bruk for utarbeidelse av statistikk om blant annet din bruk og antall besøkende på vår hjemmeside.(c)  dersom du samtykker til markedsføringscookies (cookies fra tredjeparter), anvender vi dine personopplysninger for å kunne videregi opplysninger om deg, herunder din IP-adresse og lokasjonsdata, til samarbeidspartnere og andre tredjeparter, for eksempel Google, Facebook og Snapchat, til bruk for direkte markedsføring.

3.2 Vårt grunnlag for behandling er:
Det rettslige grunnlag for behandling av dine persondata er ditt samtykke til behandling i forbindelse med ovennevnte formål. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake ved å klikke på den lille blå sirkel nede til venstre her. Tilbaketrekning av samtykke har ikke tilbakevirkende kraft for lovligheten av den behandling som ble foretatt basert på ditt samtykke innen tilbaketrekningen. 

Dersom behandlingen foretas på bakgrunn av ditt samtykke til cookies, vil vi oppbevare dine personopplysninger så lenge vi behandler dine personopplysninger til dette formål. Oppbevaringstiden avhenger av typen cookies som benyttes og utløpet av disse. Du kan lese mer om dette i vår cookie policy her. For øvrige opplysninger oppbevares dette så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne besvare dine henvendelser til oss, og uansett ikke lenger enn 1 år. 

4 Dine rettigheter

4.1 Hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette en henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 6 nedenfor.

4.2 Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om å få uriktige personopplysninger korrigert, slettet eller endret ved å rette en henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses, om dataportabilitet eller gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger.

4.3 Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

5 Overføring av personopplysninger

5.1 Overføring av personopplysninger til datterselskaper samt til profesjonelle rådgivere kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.

5.3 Vi forbeholder oss retten til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.

5.4 Vi overfører dine personopplysninger til vårt mediebyrå Publicis Media og innholdsbyrået Publicis Shift. Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngås databehandleravtaler med våre databehandlere, men slik at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass.

5.5 Personopplysninger vi har innsamlet fra deg, kan bli overført til land utenfor EU/EEA (“EEA”). Dersom dette skjer vil vi vi sikre at overføring enten skjer til land som Kommisjonen har fastslått har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller slik at overføringen er basert på Kommisjonens standardbestemmelser.

6 Kontaktopplysninger

6.1 Har du spørsmål kan du rette henvendelse til:
Nordisk Film Distribusjon AS
Adresse: Nydalsveien 12a, 0484 Oslo. Org.nr: 993 045 322
Epost: marketing.norge@nordiskfilm.com

Nordisk Film Distribusjon forbeholder seg retten til å endre personvernerklæring og cookiepolicy løpende.