steffen-877x499

Omsättningsrekord för Egmont

15.03.2016

I 2015 steg mediekoncernen Egmonts omsättning för fjärde året i rad till 14,7 miljarder SEK. Resultatet på 950 miljoner SEK är det näst högsta någonsin. Huvudingredienserna är ett starkt medieinnehåll, digitala tillväxtverksamheter och nya mediekanaler med direkt konsumentkontakt. Egmont har fokus på uppköps- och investeringsmöjligheter. Under 2015 delade Egmont ut 111 miljoner SEK som hjälp till utsatta barn och unga.

Under 2015 hade Egmont sin högsta omsättning någonsin. Omsättningen steg till 14,7 miljarder SEK – en ökning med 5,2 procent i lokal valuta – på en mediemarknad som upplever en kraftigt ökad global konkurrens och kännetecknas av förändrade konsumtionsvanor. Samtliga av Egmonts affärsområden visade upp starka resultat: Nordisk Film levererade rekordomsättning och ett fint resultat, Egmont Publishing ökade intäkterna och upplevde tillväxt i nya verksamheter, bokförlagen ökade och TV 2 i Norge stärkte sin position genom betydande digitala framgångar.

Rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (EBITDA) låg på 1 777 miljoner SEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 950 miljoner SEK. Totalt sett var 2015 års resultat det näst bästa fram till dags dato och överträffas endast av det extraordinärt höga resultatet från 2014 som påverkades positivt av engångsposter inom TV 2.

"Det är mycket tillfredsställande att vi på en globaliserad mediemarknad ökar omsättningen för fjärde året i rad samtidigt som vi behåller ett högt resultat. Våra kärnverksamheter – film, tv, tidskrifter och böcker – är sunda, men ställs inför utmaningar i och med de nya konsumtionsmönstren, ökande rättighetspriser och hård global digital konkurrens. Vi har målinriktat etablerat en rad nya verksamheter som bidrar positivt till tillväxten och lägger grunden till ett framtida starkt Egmont, samtidigt som vi utvecklar våra befintliga medieverksamheter. Det är glädjande att vi både stärker vår medieverksamhet och samtidigt kan dela ut 111 miljoner SEK till riktade insatser för barn och unga, samt som stöd till filmtalanger", säger koncernchef Steffen Kragh.

Alla Egmonts divisioner har utvecklat kärnverksamheten, lanserat nya digitala verksamheter och ökat de direkta kundrelationerna:

Nordisk Film stod bakom en rad filmsuccéer. Kriget nominerades till en Oscar och flera andra filmer mottog under året prestigefyllda priser. Danskar och norrmän strömmade till biograferna som sålde 9,8 miljoner biljetter och hade ett rekordår. PlayStation 4 levererade fina försäljningssiffror samtidigt som den digitala omsättningen växte inom bland annat digitala filmköp samt presentkortsverksamheten GoGift.com. Även bioklubbarna nådde framgångar med stor medlemstillströmning.

Under 2015 uppnådde TV 2 Norge sin högsta omsättning någonsin mätt i lokal valuta och upplevde en mycket stark digital tillväxt av streamingtjänsten Sumo och tv2.no. TV 2 stärkte premiumtjänsterna markant i och med köpet av C Mores norska verksamhet och är i dag Norges största kommersiella mediehus totalt sett.

Egmont Publishing utvecklade sin veckotidnings- och tidskriftsverksamhet och kunde notera stabila resultat kombinerat med en stark prenumerationsutveckling, såväl digitalt som för tryckta medier. Det gjordes investeringar i content marketing-bolag, vilka liksom e-handelsbolagen utvecklades starkt. Egmont Publishing är den näst största tidningsutgivaren i Danmark och Sverige, marknadsledande i Norge och har en ledande position i bland annat Storbritannien, Tyskland och Polen.

Bokförlagen Lindhardt og Ringhof i Danmark och Cappelen Damm i Norge gav ut en rad framstående titlar, levererade fina resultat och digital tillväxt. Lindhardt og Ringhof satsade på e-böcker och sjösatte bland annat en ambitiös plan för att digitalisera över 15 000 boktitlar under loppet av två år.

"Egmonts styrka är medieinnehåll och teknologi. Vi möter den moderna konsumenten på alla plattformar med journalistik, litteratur, sport, underhållning och unika upplevelser. Jag är stolt över den kreativitet och innovationskraft som Egmonts 6 600 medarbetare uppvisar i takt med att vi går från lokal till global konkurrens. Våra innovationsmiljöer för in oss i områden med hög underliggande tillväxt, och vi håller även ögonen öppna för nya uppköps- och investeringsmöjligheter", säger Steffen Kragh.

Egmonts egna kapital uppgår till 6 937 milj. SEK under 2015, och soliditeten är 47 procent. Egmont har inga skulder.

Under 2015 delade Egmont ut 111 mij. SEK till riktade projekt för utsatta barn och unga, samt filmtalanger genom Nordisk Film, som mottog 5,9 miljoner SEK. Genom signaturprojektet Lär för Livet har cirka 200 omhändertagna barn och ungdomar fram till i dag deltagit i intensiva sommarskolor i lägerformat och fått personliga mentorer. 2015 års utgåva av Egmont Rapporten fokuserade på barn och ungdomar med inlärningssvårigheter. Sammanlagt har Egmont delat ut 3,3 miljarder SEK sedan 1920.

 

Nyckeltal i milj. SEK

2015

2014

Omsättning 14 739 14 111
Resultat före räntor och avskrivningar (EBITDA) 1 777 2 153
Resultat före skatt (EBT) 950 1 158

 

Ytterligare information:

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 29 60 30 19

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24 40 74 71