odefweb

Os der elsker film møder unge på ulovlige filmsites

12.12.2016

Kampagnen Os der elsker film vil i en kort periode annoncere på ulovlige filmsites for at være i direkte kontakt med dem, som besøger de ulovlige sider. Det handler om at kommunikere nærværende til især de unge, som streamer film og tv-serier ulovligt.

”Streamer du ulovligt? Kender du konsekvenserne?” Det budskab vil danskere i den kommende tid blive mødt med, hvis de besøger et ulovligt filmsite.

Os der elsker film, som en samlet filmbranche står bag sammen med en række andre aktører som RettighedsAlliancen, Egmont, TDC, Blockbuster, Google, Dansk Industri og Dansk Erhverv, tager nemlig helt nye midler i brug for at målrette annoncer til dem, der rent faktisk besøger ulovlige sider. I en begrænset periode indrykker Os der elsker film annoncer på de ulovlige sider, som advarer og oplyser om konsekvenserne ved at streame film og tv-serier ulovligt. 

Ulovlig streaming har konsekvenser

”Mange unge ved godt, at det er ulovligt at bruge de ulovlige streamingsites, men de synes ikke, at det er alvorligt ulovligt. Det vil vi gerne fortælle dem direkte på de ulovlige sider. Vi vil oplyse om, at det faktisk har nogle konsekvenser – både for dem selv, der for eksempel risikerer virus og at få stjålet deres personlige oplysninger, og for filmbranchen, der får sværere ved at lave flere gode film, hvis ingen betaler,” siger Maria Fredenslund, der er direktør for RettighedsAlliancen. 

Os der elsker film er i forvejen til stede med annoncer, budskaber og kampagnefilm på en lang række lovlige online-sites. 

”Det nye er, at vi helt ekstraordinært annoncerer på ulovlige sider – noget som vi normalt tager skarpt afstand fra. Vi har valgt at gøre det i en begrænset periode for at sætte fokus på konsekvenserne af ulovlig streaming og skabe en konstruktiv debat,” siger Klaus Odegaard, der er nordisk marketingdirektør hos Nordisk Film.

Knap en mio. har set kampagnefilm

Os der elsker film har siden 22. november med en række aktiviteter sat fokus på ulovlig streaming. Biografgængere og netbrugere har blandt andet mødt budskabet “Ulovlig streaming har konsekvenser” i en kampagnefilm med Lars Brygmann og Bebiane Kreutzman. Kampagnefilmen har foreløbigt haft mere end 900.000 unikke visninger på forskellige onlineplatforme og har især ramt den unge målgruppe. Langt hovedparten af dem, som har set kampagnefilmen på Facebook, er således unge mellem 13 og 24 år, der ”tagger” hinanden og deler filmen i stor stil.

På kampagnesiden www.osderelskerfilm.dk kan man læse meget mere om de forskellige konsekvenser ved ulovlig streaming samt finde et omfattende undervisningsmateriale målrettet 7.-9. klasse til fri afbenyttelse for landets skolelærere. 

Hver anden mellem 15-25 år streamer jævnligt ulovlig streaming og ulovlig download er især udbredt hos de unge. En undersøgelse fra Os der elsker film lavet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov viser, at 40 procent af de 15-50-årige mindst en gang om måneden ser film eller tv-serier fra ulovlige sider eller sider, de er i tvivl om er lovlige. Ser man specifikt på aldersgruppen 15-25 år er tallet oppe på 50 procent. Den gode nyhed er, at de samme unge også benytter de lovlige tjenester – 90 procent af de unge streamer lovligt ifølge undersøgelsen, som bygger på i alt 1.506 CAWI-interview med danskere i alderen 15-50 år.

Bag Os der elsker film står: Det Danske Filminstitut, Producentforeningen, Rettighedsalliancen, Foreningen af Danske Videodistributører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, TDC, Blockbuster, Google, Nordisk Film, Egmont, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Biografer, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Dansk Skuespillerforbund, Danske Scenografer og undervisningsforlaget Alinea.