Privatlivspolitik for Nordisk Film Production A/S

Nordisk Film Production A/S - Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig
Nordisk Film Production A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR nr.: 25 68 81 63  er dataansvarlig og behandler personoplysninger om dig. 

2. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med den film eller TV-serie (”Produktionen”) som vi har producentrettighederne til, og som du har bidraget til enten som ophavsmand (f.eks. som manuskriptforfatter, instruktør, skuespiller, fotograf, komponist, klipper m.m.), medvirkende (f.eks som statist) eller som anden type bidragsyder (f.eks. investor) og omkring hvilket bidrag vi har indgået en kontrakt (”Kontrakten”).

Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig blandt andet for at kunne dokumentere vores erhvervede rettigheder og/eller foretage udbetaling af royalty eller overskudsandel som en del af opfyldelsen af Kontrakten. 

3. Personoplysninger vi behandler
Vi behandler følgende personoplysninger om dig: navn, CPR-nummer, adresse, e-mail og bankinformation.

4. Opbevaringsperiode
Da film og TV-serier er omfattet af Ophavsretsloven og har en beskyttelsestid på 70 år efter længstlevende ophavsmands død, opbevarer vi dine personoplysninger så længe Produktionen er ophavsretligt beskyttet eller så længe anden lovgivning tilsiger. 

5. Overførsel af dine oplysninger
I visse tilfælde vil vi videregive dine personoplysninger til tredjemand herunder rådgivere, repræsentanter og/eller leverandører. Dette vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og vil kun ske i det omfang det er nødvendigt for at tredjemand kan levere en ydelse til os eller handle på vegne af os, eksempelvis til håndtering af løn- og andre udbetalinger som en del af opfyldelsen af Kontrakten. 

Hvis dine oplysninger bliver overført til lande udenfor EU/EØS vil det kun ske til lande, som er godkendt af EU Kommissionen med samme sikkerhedsniveau som i EU. 

Desuden forbeholder vi os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6. Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få personoplysninger berigtiget, ændret og i særlige tilfælde slettet ved at rette henvendelse til os. Du kan også anmode os om dataportabilitet, at behandlingen begrænses eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet her

7. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via dette link: https://privacy.nordiskfilm.com/hc/da