Privatlivspolitik for Nordisk Film Production A/S

Nordisk Film Production A/S - Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig

Nordisk Film Production A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR nr.: 25 68 81 63 er dataansvarlig og behandler personoplysninger om dig.

2. Oplysninger/formål/varighed

A. Ophavspersoner (manuskriptforfatter, instruktør, skuespillere, fotograf, komponist, klipper)

Kategorier af personoplysninger:

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse (privat og erhverv), e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, bankoplysninger, informationer om fagforbund (kun for manuskriptforfattere, for at opfylde forpligtelser efter overenskomster), helbredsoplysninger (kun skuespillere og filmarbejdere), foto/stills/castingfilm (kun skuespillere), tøj- og skostørrelser, kreditkortnummer, pasnummer, straffeattest samt børneattest (på produktioner med mindreårige børn).

For skuespillere behandler vi ligeledes billede og skuespilspræstation som optræder i produktionen.

Vi modtager oplysningerne direkte fra dig i forbindelse med dit engagement på produktionen


Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger samt hjemler herfor

 1. Kontraktsforhandling
  • Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    
 2. Udbetaling af løn, honorar, royalty samt overskudsandel
  • Denne behandling sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 og § 11, stk. 3, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c).
    
 3. Produktionsrelaterede handlinger herunder udformning af budgetter, produktionsplaner, holdlister, credit-lister (herunder også IMDB), gæstelister, gavelister
  • Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    
 4. Indhentelse af straffeattest, børneattest, helbredserklæringer samt tegning af forsikringer
  • Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    
 5. Distributions og salgsrelaterede handlinger herunder udarbejdelse af chain of title samt markedsføring
  • Denne behandling sker med hjemmel i Kontrakten, samt interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

For rettighedshavere samt samarbejdspartnere som i fællesskab ejer produktionen opbevarer vi de relevante personoplysninger i den periode, hvor produktionen er ophavsretligt beskyttet efter ophavsretsloven. Den ophavsretlige beskyttelsestid for filmværker er efter ophavsretslovens § 63, stk. 1 70 år efter længstlevende ophavsmands død.

Skuespilleres billede og medvirken i produktionen vil blive opbevaret tidsubegrænset.

Følgende personoplysninger bliver uanset ovenfor nævnte tilknytning slettet umiddelbart efter Produktionens færdiggørelse: helbredsoplysninger, fotos, castingfilm.
 

B. Statist

Kategorier af personoplysninger:

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, samt billede i forbindelse med medvirken i produktionen.

Vi modtager oplysningerne direkte fra dig i forbindelse med dit engagement på produktionen.

 

Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger samt hjemler herfor

 1. Kontraktsforhandling
  • Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    
 2. Udbetaling af løn
  • Denne behandling sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 og § 11, stk. 3, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c).
    
 3. Produktionsrelaterede handlinger herunder udformning af holdlister, gæstelister, gavelister
  • Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    
 4. Indhentelse af straffeattest og børneattest
  • Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)​​

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vi opbevarer statistkontrakter i 5 år fra udgangen af det år, du har været engageret som statist hos Nordisk Film Production jf. Bogføringsloven. Din medvirken i produktionen vil blive opbevaret tidsubegrænset.

Øvrige oplysninger slettes umiddelbart efter produktionens afslutning.

 

C. Finansiel samarbejdspartner (co-producent, investor o.lign.)

Kategorier af personoplysninger:

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse (privat og erhverv), e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, bankoplysninger.

Vi modtager oplysningerne direkte fra dig i forbindelse med samarbejdet på produktionen.
 

Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger samt hjemler herfor

 1. Kontraktsforhandling
  • Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    
 2. Udbetaling af overskudsandel
  • Denne behandling sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 og § 11, stk. 3, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c).
    
 3. Produktionsrelaterede handlinger herunder udformning af budgetter, gæstelister, gavelister
  • Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    
 4. Distributions og salgsrelaterede handlinger herunder udarbejdelse af chain of title samt markedsføring
  • Denne behandling sker med hjemmel i Kontrakten, samt interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
    

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

De relevante personoplysninger opbevares i overensstemmelse med det samtykke, der er indhentet i forbindelse med indgåelsen af Kontrakten.
 

3. Overførsel af dine oplysninger

I visse tilfælde vil vi videregive eller overlade dine personoplysninger til tredjemand herunder:

 • Offentlige myndigheder, herunder kommuner og SKAT i forbindelse med udbetaling af løn, Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med arbejdsrelaterede skader med videre
 • Løn- og afregningsselskab
 • Pensionselskaber
 • Forsikrings- mægler og -selskaber
 • Rejseselskaber
 • Rådgivere og repræsentanter
 • Distributører, broadcastere, streamingtjenester og øvrige købere af filmrettigheder
 • Hostingselskaber
 • Andre databehandlere

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) om overholdelse af en retlig forpligtelse som hjemmel for videregivelsen i det omfang vi som følge af lovgivningen er forpligtet hertil. Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b) om kontrakt eller interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel for øvrige nævnte videregivelser.

Det kan være nødvendigt at overføre dine oplysninger til lande udenfor EU/EØS f.eks. i forbindelse med udenlandsk distribution af produktionen. Vi forsøger at minimere mængden af persondata vi overfører og videregiver således alene det, som er nødvendigt for at udnytte produktionen.

Desuden forbeholder vi os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

I det omfang det er muligt, vil der udover henvisning til Nordisk Film Productions privatlivspolitik ligeledes fremgå henvisning til tredjemands privatlivspolitik.
 

4. Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få personoplysninger berigtiget, ændret og i særlige tilfælde slettet ved at rette henvendelse til os. Du kan også anmode os om dataportabilitet, at behandlingen begrænses eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet her.
 

5. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via dette link: https://privacy.nordiskfilm.com/


6. Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik under ansættelsen vil være tilgængelig her.
 

7. Dokumentoplysning

Dette er version 2.0 af Nordisk Film Production A/S privatlivspolitik dateret d. 2. januar 2024.