filmlab-20887x499

Nordisk Film Fonden støtter ny talentsatsing

07.03.2016

FilmLab Norge skal knytte nyutdannede talenter tettere opp mot bransjen og bidra til å styrke kreativ egenart i en avgjørende fase i filmskapernes utvikling. FilmLab blir det første talenutviklingsprogrammet Fonden støtter i Norge.

FilmLab gjennomføres av Mediefabrikken, Filmveksthuset Tvibit, Midnorsk Filmsenter og Sørnorsk Filmsenter, i samarbeid med de øvrige regionale filmsentrene.

Utover Nordisk Film Fonden er Talent Norge AS prosjektets viktigste bidragsyter. Talent Norge bidrar årlig med 30 millioner til tiltak for unge talenter og nyutdannede kunstner. FilmLab er det første filmprosjektet Talent Norge støtter, og de vil bidra med en million kroner i året i til sammen tre år.

Unik satsning
-I Norge har det vært lite fokus på å videreutvikle talenter i fasen etter endt utdanningsforløp og før de er godt etablert. FilmLab er i så måte en unik satsning i norsk sammenheng. Programmet er inspirert av velrenommerte labmodeller internasjonalt, forteller Anders Fristad Rudolph fra Mediefabrikken, en av initiativtakerne til prosjektet.

- Det er første gang at Nordisk Film Fonden uddeler en projektdonation i Norge. Projektets formål er klart og opfylder vores mål om at støtte fremtidens filmskabere. Desuden ligger vi stor vægt på at FilmLab Norge har et mål om at den nye viden, metoder og erfaringer deles med og forankres i branchen. Vi ser frem til at følge projektet og få erfaringer med hvordan vi kan gøre vejen fra nyuddannet filmskaber til aktiv brancheaktør kortere, forteller Allan Hansen i Nordisk Film Fonden.

Deltakerne søker seg inn i programmet med en konkret prosjektidé, og vil følges hele veien frem mot ferdig resultatet. Resultatet er en kortfilm, eller en pilot som fungerer som et springbrett for finansiering, utvikling og produksjon av større prosjekter, som spillefilm eller dramaserier. Prosjektet skal bidra til å skape en plattform for filmskaperne som de kan utvikle seg videre på, både nasjonalt og internasjonalt.

FilmLab går i første omgang over tre år, med opptak av nye deltakere hvert år. Programmet, som starter høsten 2016, er for unge talentfulle filmskapere som allerede har resultater å vise til, og vil fokusere på å styrke talentenes utviklingsmuligheter i norsk og internasjonal filmbransje. Fristen for å søke er 1. mai.

Talent Norge bidrar i 2016 med 1 million NOK. Nordisk Film Fonden bidrar med 500000 NOK. Prosjektet for øvrig er støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge, Cultiva og Bergesenstiftelsen med totalt 650000 NOK.

Nordisk Film Fonden dyktiggjør talenter og fremmer den gode filmfortelling – gjennom mer enn 20 år har Fonden bidratt i utviklingen i av den danske filmbransjen. Nordisk Film Fonden hjelper unge talenter ut i verden og støtter projekter med fokus på talentutvikling og vitensdeling. Dessuten hyller Nordisk Film Fonden talenter foran og bak kameraet med sine hederspriser. I 2015 uddelte Nordisk Film Fonden for første gang Nordisk Film Prisen i Norge – en talentpris på NOK 100.000. FilmLab Norge er den første projektstøtten Fonden utdeler i Norge. Nordisk Film Fonden har vært en del af Egmont Fonden siden 1993.

Talent Norge AS er stiftet av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva. Selskapet deler årlig ut 30 millioner kroner til talentutvikling innen kunst og kultur. Alle satsinger gjøres i tett samarbeid med private bidragsytere.

Kontaktpersoner: Anders Fristad Rudolph, Mediefabrikken, anders@mediefabrikken.com, 97797036